Universitetə müraciət

split Images

Düzgün və vaxtında sənədləşmə prosesi universitetlərdən müsbət cavab alınmasında mühüm rol oynayır.

  1. Universitet siyahısının hazırlanması
  2. Motivasiya məktubunun yazılması
  3. CV və Tövsiyyə məktublarının hazırlanması
  4. Sənədlərin vaxtında göndərilməsi

Tələbənin bütün göstəricilərini analiz etdikdən sonra ona uyğun ölkəni və  ixtisası seçib universitetə rəsmi müraciətimizi edirik. Bu prosesdə universitetin tələb etdiyi sənədlərin düzgün formada yığılmasını təmin edirik. Günümüzdə demək olar hər bir universitetin tələb etdiyi CV (Curriculum Vitae), niyyət və referans məktublarının tələbə üçün peşəkar səviyyədə hazırlanmasına dəstək oluruq.

Ready to start creating a standard website?

Finest choice for your home & office